مناقصه 1- خدمات فنی کشاورزی در بخش های تحقیقات و موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۴۰۲۳۱۴۵
انتشار : ۱۳۹۴/۰۲/۳۱
برگزاری : استان البرز
 
شرح آگهی : مناقصه ۱- خدمات فنی کشاورزی در بخش های تحقیقات و اداری --- ۲- خدمتکاری کشاورزی در مزارع ازدیادی و آزمایشی را به صورت دو پیمان جداگانه به صورت حجمی
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به صورت چک تضمینی
تاریخ دریافت اسناد : از تاریخ درج آگهی به مدت یک هفته
تاریخ ارسال مدارک : ۱۹/۰۳/۱۳۹۴
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : کرج - بلوار شهید فهمیده - موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
آدرس ارسال مدارک :
۳۲۷۰۰۴۲-۳-۳۲۷۱۶۹۲۱ تلفن - فکس
- ایمیل http:// وب سایت
منابع : اطلاعات - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن