مناقصه ساخت دو باب مخزن ، فنس کشی و جاده آب و فاضلاب روستایی استان فارس
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه آب و فاضلاب روستایی استان فارس

شماره آگهی ۲۰۰۹۴۱۰۳۷۰۰۰۰۵۴ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۴۰۳۰۵۶۲۵
انتشار : ۱۳۹۴/۰۳/۰۵
برگزاری : استان فارس
 
شرح آگهی : مناقصه ساخت دو باب مخزن ، فنس کشی و جاده دسترسی به حجم به ترتیب ۵۰۰ و ۲۰۰ مترمکعب، ۸۰۰ متر و جاده دسترسی پروژه فال شهرستان مهر با برآورد ۱۰,۱۵۶,۵۶۸,۱۴۰
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۱۰۰.۰۰۰ ریال به حساب سیبا ۲۱۷۵۲۱۳۱۲۸۰۰۹ بانک ملی شعبه مرکزی شیراز به نام شرکت / سپرده شركت در مناقصه ۳۷ میلیون ریال ضمانتنامه بانکی یا واریز به حساب سیبا شماره ۲۱۷۵۲۱۳۰۰۹۰۰۵ نزد بانک ملی ایران شعبه مرکزی به نام شرکت
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۴-۰۳-۱۰
تاریخ ارسال مدارک : ۲۵/۰۳/۱۳۹۴
تاریخ بازگشایی پاکات : ۲۷/۰۳/۱۳۹۴ ساعت ۹
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
۰۷۱۳۲۲۹۰۴۱۶-۲۷۳۱۳۱۳۱-۸۸۹۶۹۷۳۷-۸۵۱۹۳۷۶۸ تلفن - فکس
- ایمیل www.setadiran.ir وب سایت
منابع : نشریات استان فارس
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن