سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه شهرداری دزفول - منطقه 3

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۴۰۳۰۶۵۲۰
انتشار : ۱۳۹۴/۰۳/۰۶
برگزاری : استان خوزستان
 
شرح آگهی : عملیات تنظیف و جاروب کشی خیابان ها در محدوده منطقه سه با برآورد ۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۲۰۰.۰۰۰ ریال به شماره حساب ۰۱۰۶۹۸۸۹۰۳۰۰۷ بنام شهرداری / سپرده شركت در مناقصه ۵% برآورد اولیه ضمانتنامه بانکی معتبر
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک : ۲۳/۰۳/۱۳۹۴
تاریخ بازگشایی پاکات : ۲۵/۰۳/۱۳۹۴ ساعت ۱۲
آدرس خرید اسناد : امور قراردادی مرکزی
آدرس ارسال مدارک : دبیرخانه
۰۶۱۴۲۴۲۱۷۸۵ -
- http://www.dezful.ir
منابع : نشریات استان خوزستان
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
تصویر  مناقصه   عملیات تنظیف و جاروب کشی خیابان ها در محدوده منطقه
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ )