سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه شهرداری اردبیل

شماره آگهی ۱۰۱/۲۶۹۶۲۴ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۴۰۳۰۶۱۹
انتشار : ۱۳۹۴/۰۳/۰۶
برگزاری : استان اردبیل
 
شرح آگهی : مناقصه زیرسازی شهرک ولایت حوزه شهرداری منطقه ۲ با برآورد ۱,۹۲۷,۳۸۶,۰۷۹
شرایط : رشته راه و باند
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۵۰.۰۰۰ ریال به شماره حساب سپهر ۰۱۰۶۶۳۰۷۴۹۰۰۲ بنام شهرداری نزد بانک صادرات شعبه میدان ورزش غیر قابل استرداد / سپرده شركت در مناقصه ۲۰ میلیون ریال واریز به شماره حساب سپهر ۰۱۰۶۶۳۰۷۶۲۰۰۴ بنام شهرداری نزد بانک صادرات شعبه میدان ورزش یا ضمانتنامه بانکی که از تاریخ بازگشایی پاکت باید سه ماه مهلت داشته باشد
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک : ۱۰ روز از تاریخ آخرین آگهی
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک : دبیرخانه
- تلفن - فکس
- ایمیل http:// وب سایت
منابع : جمهوری اسلامی - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن