مناقصه 1- عملیات آماده سازی قسمت از معابر فاز 1 عمران شهر جدید عالیشهر
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه عمران شهر جدید عالیشهر

شماره آگهی ۲-۹۴ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۴۰۳۰۶۳۳
انتشار : ۱۳۹۴/۰۳/۰۶
برگزاری : استان بوشهر
 
شرح آگهی : مناقصه ۱- عملیات آماده سازی قسمت از معابر فاز ۱ با برآورد ۱.۹۷۸.۹۷۳.۰۴۵ ریال و تضمین ۱۲.۶۳۶.۹۱۹ ریال --- ۲- عملیات آماده سازی قسمت از معابر فاز ۳ با برآورد ۸.۲۴۱.۲۳۲.۰۵۵ ریال و تضمین ۳۱.۴۲۳.۶۹۶ ریال --- ۳- عملیات آماده سازی قسمت از معابر فاز ۲ با برآورد ۲۳.۳۸۸.۱۳۷.۵۲۹ ریال و تضمین ۷۶.۸۶۴.۴۱۳ ریال --- ۴- عملیات آماده سازی معابر اطراف تعاونی مسکن فرهنگیان فاز ۴ با برآورد ۸.۶۹۱.۶۹۷.۷۴۱ ریال و تضمین ۳۲.۷۷۵.۰۹۳ ریال --- ۵- اجرای کانال زیرگذر بلوار دانشجو شهر جدید عالیشهر با برآورد ۹.۸۹۵.۸۸۶.۸۴۱ ریال و تضمین ۳۶.۳۸۷.۶۶۱ ریال --- ۶- عملیات آماده سازی معابر فاز ۳ با برآورد ۲۲.۶۶۸.۴۵۴.۹۴۰ ریال و تضمین ۷۴.۷۰۵.۳۶۵ ریال
شرایط : رشته راه و باند و رتبه ۵
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ضمانتنامه بانکی در وجه شرکت عمران شهر جدید عالیشهر
تاریخ دریافت اسناد : از تاریخ درج آگهی نوبت دوم به مدت ۷ روز تا ۱۶/۰۳/۱۳۹۴
تاریخ ارسال مدارک : ۳۰/۰۳/۱۳۹۴
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : بزرگراه خلیج فارس - شهر جدید عالیشهر - بلوار زیتون - شرکت عمران شهر جدید عالیشهر واحد امور قراردادها
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل http:// وب سایت
منابع : اطلاعات - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن