سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۴۰۳۰۶۶۴
انتشار : ۱۳۹۴/۰۳/۰۶
برگزاری : استان خوزستان
 
شرح آگهی : مناقصه تکمیل ساختمان سلف سرویس مرکزی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۴-۰۳-۱۶
تاریخ ارسال مدارک : ۲۶/۰۳/۱۳۹۴
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : اهواز ملاثانی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان دفتر حقوقی و دقتر قراردادها
آدرس ارسال مدارک : اهواز ـ ملاثانی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان دفتر حقوقی و امور قراردادها
۰۶۱۳۶۵۲۴۳۴۲ تلفن - فکس
- ایمیل http://www.ramin.ac.ir وب سایت
منابع : اطلاعات - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن