سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه شهرداری منطقه 5 تهران

شماره آگهی ۴۹-۴۰/۹۴ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۴۰۳۰۶۹۳
انتشار : ۱۳۹۴/۰۳/۰۶
برگزاری : استان تهران
 
شرح آگهی : مناقصه ۱۰ مورد عملیات ترافیکی خود شامل : ۱- اصلاح هندسی معابر سطح نواحی ۱ و ۲ با برآورد ۴.۵۸۴.۰۷۱.۸۲۲ ریال و سپرده ۷۰ میلیون ریال --- ۲- اصلاح هندسی معابر سطح ناحیه ۳ با برآورد ۴.۵۸۵.۸۹۱.۱۱۰ ریال و سپرده ۷۰ میلیون ریال--- ۳- اصلاح هندسی معابر سطح ناحیه ۴ با برآورد ۳.۶۶۷.۰۵۸.۶۱۳ ریال و سپرده ۷۰ میلیون ریال --- ۴- اصلاح هندسی معابر سطح ناحیه ۵ و ۶ با برآورد ۴.۵۸۱.۵۱۲.۳۷۰ ریال وسپرده ۷۰ میلیون ریال --- ۵- اصلاح هندسی معابر سطح ناحیه ۷ با برآورد ۴.۵۸۵.۷۰۳.۹۱۳ ریال و سپرده ۷۰ میلیون ریال --- ۶- مناسب سازی معابر سطح نواحی ۱ و ۷ با برآورد ۲.۶۱۹.۰۰۶.۰۹۰ ریال و سپرده ۵۰ میلیون ریال --- ۷- مناسب سازی معابرسطح نواحی ۲ و ۳ با برآورد ۲.۶۱۹.۰۰۶.۰۹۰ ریال و سپرده ۵۰ میلیون ریال --- ۸- مناسب سازی معابر سطح نواحی ۴ و ۵ و ۶ با برآورد۲.۶۱۹.۰۰۶.۰۹۰ ریال و سپرده ۵۰ میلیون ریال --- ۹- احداث پایانه سیمون بولیوار - جنت آباد با برآورد ۴.۵۸۴.۹۲۳.۱۰۲ ریال وسپرده ۷۰ میلیون ریال --- ۱۰- احداث فاز شرقی و تکمیل فاز غربی پایانه آزادی با برآورد ۴.۵۸۵.۹۳۶.۲۰۸ ریال و سپرده ۷۰ میلیون ریال
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه واریز به شماره حساب ۱۰۰۶۰۸۳۰۹۰ بانک شهر شعبه آیت ا... کاشانی به نام شهرداری
تاریخ دریافت اسناد : ده روز از درج آگهي
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
منابع : همشهری - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن