سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه بانک کشاورزی استان لرستان

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۴۰۳۰۶۱۳۲
انتشار : ۱۳۹۴/۰۳/۰۶
برگزاری : استان لرستان
 
شرح آگهی : مناقصه واگذاری تمامی امور خدماتی خود تنظیفات، رانندگی، نگهبانی، ماشین نویسی، اپراتوری و ... بصورت حجمی
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۴۰۰ میلیون ریال ضمانتنامه بانکی به غیر از بانک کشاورزی دارای حداقل سه ماه اعتبار به نام مدیریت بانک کشاورزی استان لرستان
تاریخ دریافت اسناد : ۰۳/۰۳/۱۳۹۴ لغایت ۰۷/۰۳/۱۳۹۴
تاریخ ارسال مدارک : ۱۷/۰۳/۱۳۹۴
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۸/۰۳/۱۳۹۴ ساعت ۸:۳۰
آدرس خرید اسناد : دبیرخانه مدیریت بانک کشاورزی
آدرس ارسال مدارک : دبیرخانه
- تلفن - فکس
- ایمیل http:// وب سایت
منابع : قدس
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن