مناقصه واگذاری خدمات سرویس و نگهداشت تاسیسات ساختمانهای خود در مهندسی و توسعه گاز ایران
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه مهندسی و توسعه گاز ایران

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۴۰۳۰۶۱۱۰
انتشار : ۱۳۹۴/۰۳/۰۶
برگزاری : استان تهران
 
شرح آگهی : مناقصه واگذاری خدمات سرویس و نگهداشت تاسیسات ساختمانهای خود در تهران را برای مدت یک سال با برآورد ۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۲۲.۴۰۰.۰۰۰ ریال ضمانتنامه بانکی و یا واریز نقدی
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک : ۱۰ روز پس از توزیع اسناد
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
۰۲۱-۸۱۳۱۳۵۴۲ تلفن - فکس
- ایمیل http://www.nigceng.ir وب سایت
منابع : هفت صبح
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن