سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه شهرداری لاهیجان

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۴۰۳۰۶۵۸
انتشار : ۱۳۹۴/۰۳/۰۶
برگزاری : استان گیلان
 
شرح آگهی : تکمیل و توسعه ساختمان شورای شهر با برآورد ۹,۶۵۳,۶۶۸,۴۴۵
شرایط : پایه ۵ ابنیه و تاسیسات
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۴۰۰.۰۰۰ ریال به حساب شماره ۰۱۰۵۲۰۰۸۹۶۰۰۹ درآمد شهرداری نزد بانک ملی / سپرده شركت در مناقصه ۴۹.۰۰۰.۰۰۰ ریال به صورت ضمانت بانکی (با اعتبار سه ماهه) با واریز به حساب سپرده شماره ۰۱۰۵۲۰۰۸۸۷۰۰۲ بانک ملی مرکزی لاهیجان
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۴-۰۳-۱۲
تاریخ ارسال مدارک : ۱۶/۰۳/۱۳۹۴
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۷/۰۳/۱۳۹۴ ساعت ۱۳
آدرس خرید اسناد : لاهیجان بلوار امام رضا میدان گلستان ساختمان ستادی شهرداری دفتر امور پیمان و رسیدگی
آدرس ارسال مدارک :
۰۱۳-۴۲۲۳۵۰۷۵-۴۲۲۳۴۷۲۱-۲۲ -
- http://www.lahijan.ir
منابع : اطلاعات - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه تکمیل و توسعه ساختمان شورای شهر  شهرداری لاهیجان
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ )