سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه توزیع نیروی برق غرب مازندران

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۴۰۳۱۱۷۷۰
انتشار : ۱۳۹۴/۰۳/۱۱
برگزاری : استان مازندران
 
شرح آگهی : مناقصه ۱- تست و اصلاح لوازم اندازه گیری مشترکین عادی امورهای محمودآباد و نور با مبلغ پایه ۶.۹۵۰.۴۰۵.۰۰۰ ریال و تضمین ۳۲۸.۵۱۲.۱۵۰ ریال --- ۲- تست و اصلاح لوازم اندازه گیری مشترکین عادی امورهای چالوس ، نوشهر و کلاردشت با برآورد ۸.۸۸۲.۷۴۵.۰۰۰ ریال و تضمین ۳۸۶.۴۸۲.۳۵۰ ریال --- ۳- تست و اصلاح لوازم اندازه گیری مشترکین عادی امورهای عباس آباد، تنکابن و رامسر با برآورد ۹.۲۵۹.۳۵۰.۰۰۰ ریال و تضمین ۳۹۷.۷۸۰.۵۰۰ ریال
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ضمانتنامه بانکی قابل تمدید برای مدت سه ماه یا واریز به حساب جام شماره ۱۶۷۲۰۴۰۵/۵۰ بانک ملت شعبه مرکزی چالوس با کسر از محل مطالبالت به صورت سند حسابداری
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۴-۰۳-۱۶
تاریخ ارسال مدارک : ۲۷/۰۳/۱۳۹۴
تاریخ بازگشایی پاکات : ۲۸/۰۳/۱۳۹۴ ساعت ۹
آدرس خرید اسناد : نوشهر بلوار شهید خیریان میدان ولیعصر نبش ک نیرو
آدرس ارسال مدارک : دفتر امور حراست
۰۱۱۵۲۱۴۰۲۵۴-۵۲۱۴۰۲۳۷ تلفن - فکس
- ایمیل http://www.bargh-gmaz.ir وب سایت
منابع : نشریات استان مازندران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن