سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه شهرداری ایزدشهر

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۴۰۳۱۱۷۷۶
انتشار : ۱۳۹۴/۰۳/۱۱
برگزاری : استان مازندران
 
شرح آگهی : مناقصه امور خدمات شهر، جمع آوری زباله، رفت و روب و ایجاد فضای سبز با برآورد ۹,۸۳۵,۴۵۷,۳۸۲
شرایط : رتبه ۵ از مقاومت برنامه ریزی و راهبردی ریاست جمهوری
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۵۰۰ میلیون ریال ضمانتنامه بانکی در وجه شهرداری با اعتبار سه ماه از تاریخ صدور و یا واریز به حساب ۷۸۷۰۱ به نام شهرداری نزد بانک تجارت
تاریخ دریافت اسناد : ۱۷ روز از نوبت اول
تاریخ ارسال مدارک : ۲۷/۰۳/۱۳۹۴
تاریخ بازگشایی پاکات : ۳۰/۰۳/۱۳۹۴ ساعت ۱۱
آدرس خرید اسناد : شهرداری
آدرس ارسال مدارک : شهرداری
۴۴۵۳۶۰۰۰-۴۴۵۳۵۱۱۱ تلفن - فکس
- ایمیل http:// وب سایت
منابع : نشریات استان مازندران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن