سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۴۰۳۱۶۱۴۴۲
انتشار : ۱۳۹۴/۰۳/۱۶
برگزاری : استان تهران
 
شرح آگهی : مناقصه سرمایه گذاری طراحی بازسازی بهره برداری و انتقال پروژه بازسازی و تکمیل استخر آموزشی مجموعه ورزشی آزادی به روش BOT
شرایط : رتبه ۵ ابنیه و ۵ تاسیسات و مشاور رتبه ۳ یارتبه یک وزارت راه و شهرسازی مجری یامشاور
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۵ میلیون ریال به حساب ۲۱۷۰۵۸۹۰۰۱۰۰۳ بانک ملی شعبه نمایشگاه به نام شرکت / سپرده شركت در مناقصه ۵۰۰ میلیون ریال ضمانتنامه بانکی یا ضمانتنامه صادره از سوی بانک یا موسسات مالی و اعتبار معتبر دارای مجوز لازم از طرف بانک مرکزی یاواریز به شماره حساب ۴۰۰۱۰۰۵۸۰۶۳۷۵۰۰۲ به نام تمرکز رد وجوه سپرده شرکت
تاریخ دریافت اسناد : ۱۷/۰۳/۱۳۹۴ الی ۲۴/۰۳/۱۳۹۴
تاریخ ارسال مدارک : ۰۶/۰۴/۱۳۹۴
تاریخ بازگشایی پاکات : ۰۸/۰۴/۱۳۹۴
آدرس خرید اسناد : تهران: خیابان ولیعصر - ابتدای اتوبان نیایش - مجموعه ورزشی انقلاب - ساختمان شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی - امور قراردادها
آدرس ارسال مدارک :
۰۲۱۲۶۲۱۶۳۰۰ تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن