سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه آب و فاضلاب استان آذربایجان شرقی

کد آریاتندر : ۹۴۰۳۱۶۴۰۸۹
انتشار : ۱۳۹۴/۰۳/۱۶
برگزاری : استان آذربایجان شرقی
 
شرح آگهی : مناقصه خرید لوله داکتیل ۵۰۰ و ساکت داکتیل ۵۰۰ و کولار ۵۰۰ و گلند چدنی ۵۰۰ و ....
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۴-۰۳-۲۴
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۴-۰۳-۲۴
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۴-۰۳-۲۴
آدرس خرید اسناد : تبريز ـ بلوار ۲۹ بهمن ـ جنب دانشگاه تبريز ـ امور قراردادها – تلفن :۳۳۳۰۴۰۹۱-۰۴۱
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : تاریخ اعتبار پیشنهاد : ۱۳۹۴-۰۳-۲۴ ---- باسمه تعالي ‹‹ آگهی مناقصه عمومی خريد - نوبت اول» شماره ۷۰ سال ۹۴ شركت آب و فاضلاب استان آذربايجان شرقی در نظر دارد اقلام به مقدار و مشخصات ذيل : شماره فراخوان    رديف    نام و مشخصات کالا    تعداد يا مقدار    واحد    مبلغ تضمين شرکت در مناقصه (به ريال)    محل اعتبار ۷۰    ۱    لوله داکتيل ۵۰۰    ۲۰۰۰    متر    ۵۵۹۰۰۰۰۰۰    غيرعمراني     ۲    ساکت داکتيل ۵۰۰    ۴    عدد            ۳    کولار ۵۰۰    ۴    عدد            ۴    گلند چدنی ۵۰۰    ۱۲    عدد            ۵    اسپيکات داکتيل ۵۰۰    ۸    عدد            ۶    واشر گلند ۵۰۰    ۱۲    عدد            ۷    واشر سرلوله ۵۰۰    ۳۶۳    عدد            ۸    واشر تخت ۵۰۰    ۱۰    حلقه            ۹    شير فلکه پروانه ای ۵۰۰    ۳    عدد            ۱۰    زانو داکتيل ۴۵×۵۰۰    ۲    عدد            ۱۱    زانو داکتيل ۲۲×۵۰۰    ۲    عدد        را از طريق مناقصه عمومی خريداری نمايد . لذا از تامين کنندگان و توليدکنندگان واجد صلاحيت دعوت می گردد ظرف مدت ۱۰ روز از تاريخ درج آگهی به آدرس تبريز ـ بلوار ۲۹ بهمن ـ جنب دانشگاه تبريز ـ امور قراردادها – تلفن :۳۳۳۰۴۰۹۱-۰۴۱ – فاکس: ۳۳۳۰۹۹۹۲-۰۴۱ مراجعه و ضمن واريز مبلغ ۳۰۰۰۰۰ ريال برای هر مناقصه به حساب جام شماره ۷۲۲۱۱۲۴۷۳۳ بانک ملت باجه آب و فاضلاب تبريز (كد شعبه ۵/۱۳۴۲) و ارائه فيش آن به امور قراردادها ، اسناد مربوطه را متعاقباً و پس از پايان مهلت فراخوان نوبت دوم دريافت و در تاريخ قيد شده در دعوتنامه مناقصه پاكت خود را تحويل دبيرخانه شرکت نمايند. بديهی است شركت در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات مختار خواهد بود. هزينه آگهی از برنده مناقصه اخذ خواهد شد. سايت WWW.abfa_azarbaijan.ir     شركت آب وفاضلاب استان آذربايجان شرقي Am.۲۲۵۴-۹۴/۳/۳
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن