سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه شهرداری نجف آباد

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۴۰۳۱۶۵۵۴
انتشار : ۱۳۹۴/۰۳/۱۶
برگزاری : استان اصفهان
 
شرح آگهی : مناقصه پروژه عملیات پیاده رو سازی معابر شهرداری منطقه دو نجف آباد با برآورد ۱,۹۳۲,۰۹۴,۷۷۵
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۲۰۰.۰۰۰ ریال به حساب سیبا بانک ملی به شماره ۰۱۰۴۵۴۴۱۵۶۰۰۱ درآمد شهرداری / سپرده شركت در مناقصه ۵ درصد برآورد اولیه به مبلغ ۹۶.۷۰۰.۰۰۰ ریال واریز به حساب سپرده شم اره ۰۱۰۴۵۴۴۱۵۰۰۰۲ شهرداری یا ضمانتنامه معتبر بانکی
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۴-۰۳-۲۵
تاریخ ارسال مدارک : ۲۸/۰۳/۱۳۹۴
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : شهرداری نجف آباد ، واحد عمران
آدرس ارسال مدارک : دبیرخانه
- تلفن - فکس
- ایمیل http:// وب سایت
منابع : نشریات استان اصفهان
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن