مناقصه عملیات اجرای پوشش آب بند تصفیه خانه فاضلاب شهر آب و فاضلاب استان مرکزی
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه آب و فاضلاب استان مرکزی

شماره آگهی ۲۵/۹۴ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۴۰۳۱۹۲۲
انتشار : ۱۳۹۴/۰۳/۱۹
برگزاری : استان مرکزی
 
شرح آگهی : مناقصه عملیات اجرای پوشش آب بند تصفیه خانه فاضلاب شهر اراک با برآورد ۴,۲۲۰,۹۷۰,۶۰۷
شرایط : رشته آب
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۱۹.۱۶۲.۹۱۱ ریال ضمانتنامه بانکی یا واریز به حساب ۲۱۷۵۱۶۵۳۰۱۰۰۲ بانک ملی شعبه اراک به نام خزانه تمرکز وجوه سپرده - اوراق مشارکت
تاریخ دریافت اسناد : ۲۰/۰۳/۱۳۹۴ الی ۲۴/۰۳/۱۳۹۴
تاریخ ارسال مدارک : ۲۵/۰۳/۱۳۹۴ الی ۰۷/۰۴/۱۳۹۴
تاریخ بازگشایی پاکات : ۰۸/۰۴/۱۳۹۴
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک : اداره امور قراردادها
۰۸۶۳۲۷۸۳۱۰۰ داخلی ۲۱۳ تلفن - فکس
- ایمیل http://www.abfamarkazi.ir وب سایت
منابع : جمهوری اسلامی - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن