مناقصه انجام امور مربوط به حفاظت از اراضی تحت مالکیت راه و شهرسازی استان همدان
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه راه و شهرسازی استان همدان

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۴۰۳۱۹۵۳۹
انتشار : ۱۳۹۴/۰۳/۱۹
برگزاری : استان همدان
 
شرح آگهی : مناقصه انجام امور مربوط به حفاظت از اراضی تحت مالکیت سازمان ملی زمین و مسکنبه مدت یکسال با برآورد ۳,۱۴۰,۰۳۶,۶۰۰
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۱۵۷.۰۰۱.۸۳۰ ریال ضمانتنامه بانکی به نفع سازمان یا واریز به حساب شماره ۲۱۷۳۷۱۵۶۰۴۰۰۵ بانک ملی شعبه مهدیه بنام سازمان
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک : ۰۶/۰۴/۱۳۹۴
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک : دبیرخانه حراست
۳۸۲۲۳۰۰۱-۳ تلفن - فکس
- ایمیل http://www.hamedanmaskan.cov.ir وب سایت
منابع : نشریات استان همدان
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن