مناقصه 1- اجرای خط تغذیه 4" به طول تقریبی 12000 گاز استان قم
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه گاز استان قم

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۴۰۳۱۹۵۳۸
انتشار : ۱۳۹۴/۰۳/۱۹
برگزاری : استان قم
 
شرح آگهی : مناقصه ۱- اجرای خط تغذیه ۴" به طول تقریبی ۱۲۰۰۰ متر --- ۲- تهیه مصالح و لوله گذاری شبکه توزیع پلی اتیلن به طول تقریبی ۱۴۰۰۰ متر --- ۳- تهیه مصالح ساخت و نصب ۱ مورد ایستگاه t.b.s کابینتی ۲۵۰۰--- ۴- تهیه مصالح ساخت و نصب ۱ مورد ایستگاه حفاظت کاتدیک --- ۵- تهیه مصالح و ساخت و نصب ۲۴۰ انشعاب پلی اتیلن
شرایط : پایه ۵ رشته تاسیسات و تجهیزات یا پایه ۵ رشته نفت و گاز
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۲۹۰.۰۰۰ ریال به لحاظ مالیات بر ارزش افزوده / سپرده شركت در مناقصه ۳۷۷ میلیون ریال ضمانتنامه بانکی یا وجه نقد واریز به حساب شماره ۲۱۷۴۶۳۳۴۰۳۰۰۵ سیبا
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۴-۰۳-۳۱
تاریخ ارسال مدارک : ۱۴/۰۴/۱۳۹۴
تاریخ بازگشایی پاکات : ۳۱/۰۴/۱۳۹۴ ساعت ۱۰
آدرس خرید اسناد : قم ، خیابان امام خمینی ، کوچه ۱۸ ، ساختمان مرکزی ، ک شماره ۱۸ امور قراردادها
آدرس ارسال مدارک :
۰۲۵۳۶۶۲۰۰۰۴ تلفن - فکس
- ایمیل http:// وب سایت
منابع : نشریات استان قم
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن