سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه آب منطقه ای همدان

شماره آگهی ۴/۹۴ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۴۰۳۲۳۸۸۱
انتشار : ۱۳۹۴/۰۳/۲۳
برگزاری : استان همدان
 
شرح آگهی : مناقصه انجام عملیات گشت و بازرسی و حفاظت از منابع آب استان همدان با برآورد ۱۷,۵۳۵,۶۹۲,۴۲۵
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۵۰۰.۰۰۰ ریال به حساب جاری سیبا شماره ۲۱۷۵۲۰۵۶۱۱۰۰۵ بانک ملی شعبه مهدیه بنام شرکت / سپرده شركت در مناقصه ۵۹ میلیون ریال ضمانتنامه بانکی به نفع کارفرما یا ضمانتنامه صادره از سوی موسسات اعتباری غیربانکی دارای مجوز لازم از بانک مرکزی یا واریز به حساب سیبا تحت عنوان سپرده به شماره ۲۱۷۵۲۰۵۶۰۹۰۰۶ یا انواع اوراق مشارکت
تاریخ دریافت اسناد : ۲۳/۰۳/۱۳۹۴ لغایت ۲۷/۰۳/۱۳۹۴
تاریخ ارسال مدارک : ۰۹/۰۴/۱۳۹۴
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۰/۰۴/۱۳۹۴ ساعت ۱۰
آدرس خرید اسناد : همدان ، انتهای خیابان جهاد
آدرس ارسال مدارک : دبیرخانه
+۹۸۸۱۱۳۸۲۲۰۷۳۷-۹ تلفن +۹۸۸۱۱۳۸۲۴۰۵۰۳ فکس
- ایمیل http:// وب سایت
منابع : نشریات استان همدان
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن