سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه گاز استان فارس

شماره آگهی ۳۲/۹۴ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۴۰۳۲۴۶۸۸
انتشار : ۱۳۹۴/۰۳/۲۴
برگزاری : استان فارس
 
شرح آگهی : مناقصه اجرای ۲۳۹۶۰ متر پروژه گازرسانی تا قطر ۱۰ و با فشار ۶۰ الی ۱۴۰۰ psi همراه با خرید ، ساخت حمل و نصب و راه اندازی یک واحد تاسیستات تقلیل فشار cgs با ظرفیت m۳/hr۷۰۰۰۰ خرید، ساخت، نصب و راه اندازی یک واحد تاسیسات تقلیل فشار tbs با ظرفیت m۳/hr۵۰۰۰ و خرید ، ساخت، نصب و راه اندازی یک واحد ایستگاه حفاظت کاتدی (cps) و انجام عملیات ساختمانی محل تاسیسات مربوطه به روش آحاد بهایی
شرایط : ۳رتبه تاسیسات و تجهیزات از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۱۰۰.۰۰۰ ریال به حساب ۷۱۲۰۰ بانک تجارت شعبه استقلال کد شعبه ۰۷۸۴۰ شناسه پرداخت ۵۱۰۶۶۱۶ / سپرده شركت در مناقصه ۸۰ میلیون ریال ضمانتنامه بانکی صادره از بانک های معتبر که تا سه ماه از تاریخ تسلیم پیشنهادها معتبر بوده یا واریز به حساب شماره ۷۱۲۰۰ بانک تجارت شعبه استقلال کد ۷۸۴۰ به نام شرکت
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۴-۰۳-۲۷
تاریخ ارسال مدارک : ۱۰/۰۴/۱۳۹۴
تاریخ بازگشایی پاکات : ۲۲/۰۴/۱۳۹۴ ساعت ۱۴/۱۵
آدرس خرید اسناد : شیراز بلوار استقلال نبش خ باغ حوض طبقه دوم دفتر امور قراردادها
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن ۰۷۱۱-۸۳۰۴۰۷۴-۸۲۰۹۰۰۰ فکس
- ایمیل http://www.farsgaz.ir وب سایت
منابع : نشریات استان فارس
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن