آریاتندر
ثبت شرکت در عراق
تصویر
چاپ
ذخیره
افزودن به ليست آگهی هاي شخصي

مناقصه

آگهی مناقصه گاز استان فارس

مناقصه اجرای 23960 متر پروژه گازرسانی تا قطر 10 و با فشار ...

اجرای 23960 متر پروژه گازرسانی تا قطر 10 و با فشار 60 الی 1400 psi همراه با خرید ، ساخت حمل و نصب و راه اندازی یک واحد تاسیستات تقلیل فشار cgs با ظرفیت m3/hr70000 خرید، ساخت، نصب و راه اندازی یک واحد تاسیسات تقلیل فشار tbs با ظرفیت m3/hr5000 و خرید ، ساخت، نصب و راه اندازی یک واحد ایستگاه حفاظت کاتدی (cps) و انجام عملیات ساختمانی محل تاسیسات مربوطه به روش آحاد بهایی

شماره آگهی : 32/94

تاریخ انتشار در وب سایت : 1394/03/24

مهلت خرید اسناد : 1394-03-27

مهلت ارسال مدارک : 10/04/1394

تاریخ بازگشائی پاکات : 22/04/1394 ساعت 14/15

مبلغ خرید اسناد : 100.000 ریال به حساب 71200 بانک تجارت شعبه استقلال کد شعبه 07840 شناسه پرداخت 5106616

میزان سپرده : 80 میلیون ریال ضمانتنامه بانکی صادره از بانک های معتبر که تا سه ماه از تاریخ تسلیم پیشنهادها معتبر بوده یا واریز به حساب شماره 71200 بانک تجارت شعبه استقلال کد 7840 به نام شرکت

مدارک مورد نیاز : 3رتبه تاسیسات و تجهیزات از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

استان برگزاری : فارس

آدرس خرید اسناد : شیراز بلوار استقلال نبش خ باغ حوض طبقه دوم دفتر امور قراردادها

فکس : 0711-8304074-8209000

سایت اینترنتی : http://www.farsgaz.ir

رسانه منتشر کننده : نشریات استان فارس

كد آرياتندر : 940324688

سفارش دريافت اسناد آگهي ( کلیک فرمائید )

فوانین و مقررات

مزایده ها
وب سایت آریاتندر ، صرفا وظیفه اطلاع رسانی مناقصه ها و مزایده ها را داشته و مسئولیت صحت آگهی بر عهده مناقصه گر می باشد .
تصویر  مناقصه 
اجرای 23960 متر پروژه گازرسانی تا قطر 10 و با