سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه راه و شهرسازی استان مازندران

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۴۰۳۲۴۶۶۴
انتشار : ۱۳۹۴/۰۳/۲۴
برگزاری : استان مازندران
 
شرح آگهی : مناقصه ۱- احداث پل ارتباطی راه روستایی کردیچال از توابع شهرستان کلاردشت با برآورد ۲.۳۳۸.۱۳۵.۸۴۲ ریال و تضمین ۱۳.۶۰۰.۰۰۰ ریال --- ۲- احداث و تکمیل پل روستایی جیسا از توابع شهرستان سلمانشهر با برآورد ۵.۶۸۶.۶۰۶.۲۳۰ ریال و تضمین ۲۳.۶۰۰.۰۰۰ ریال --- ۳- احداث پل روستایی بندافروز به دهانه ۱۲ متر از توابع شهرستان ساری با برآورد ۳.۳۶۱.۳۳۸.۰۴۵ ریال و تضمین ۱۶.۶۰۰.۰۰۰ ریال --- ۴- پل روستایی چهار رودبار از توابع شهرستان ساری با برآورد ۲.۷۹۲.۹۱۱.۲۵۴ ریال و تضمین ۱۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- ۵- اجرای احداث پل روستایی و لیک شهرستان آمل با برآورد ۲.۴۶۴.۰۸۹.۳۶۰ ریال و تضمین ۱۴.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- ۶- اجرای احداث پل روستایی اروست شهرستان ساری با برآورد ۶.۳۱۳.۰۱۱.۲۰۳ ریال و تضمین ۲۵.۵۰۰.۰۰۰ ریال --- ۷- اجرای زیرسازی آسفالت و ابنیه فنی راه روستای گلورد و سرکام - مسکو با شهرستان ساری با برآورد ۶.۹۰۱.۶۳۷.۹۴۶ ریال و تضمین ۲۷.۵۰۰.۰۰۰ ریال
شرایط : رتبه ۵ راه و ترابری
تاریخ دریافت اسناد : از تاریخ انتشار روزنامه نوبت دوم الی ۰۱/۰۴/۱۳۹۴
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳/۰۴/۱۳۹۴
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک : دبیرخانه اداره راه و شهرسازی استان مازندران
۰۱۱-۳۳۳۲۰۵۱۸ تلفن - فکس
- ایمیل http:// وب سایت
منابع : نشریات استان مازندران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن