سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه شهرکهای صنعتی استان مرکزی

( محدود یک مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۴۰۳۲۴۷۲۹
انتشار : ۱۳۹۴/۰۳/۲۴
برگزاری : استان مرکزی
 
شرح آگهی : مناقصه اجرای شبکه روشنایی شهرک صنعتی خمین
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۴-۰۳-۲۷
تاریخ ارسال مدارک : ۱۱/۰۴/۱۳۹۴
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳/۰۴/۱۳۹۴ ساعت ۱۰
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک : اراک بلوار فاطمیه جنب استانداری
۰۸۶۳۳۴۴۲۰۰-۰۸۶۳۳۴۴۳۲۳۱-۲۷۳۱۳۱۳۱-۸۸۹۶۹۷۳۷-۸۵۱۹۳۷۶۸ تلفن - فکس
- ایمیل http://www.setadiran.ir وب سایت
منابع : نشریات استان مرکزی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن