مناقصه اجرای پروژه آبرسانی شهر شیرود آب و فاضلاب شهری استان مازندران
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه آب و فاضلاب شهری استان مازندران

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۴۰۳۲۴۶۶۸
انتشار : ۱۳۹۴/۰۳/۲۴
برگزاری : استان مازندران
 
شرح آگهی : مناقصه اجرای پروژه آبرسانی شهر شیرود با برآورد ۴,۰۲۱,۰۱۶,۷۳۴
شرایط : رتبه ۵ رسته آب
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۲۵۰.۰۰۰ ریال واریز به حساب سیبا شماره ۰۱۰۵۹۷۴۹۴۶۰۰۳ بانک ملی بلوار خزر ساری / سپرده شركت در مناقصه ۱۸.۸۰۰.۰۰۰ ریال ضمانتنامه بانکی و یا سایر ضمانتنامه ها و یا واریز نقدی به حساب جاری سیبا به شماره ۲۱۷۵۱۶۵۰۰۱۰۰۴ نزد بانک ملی مرکزی ساری به نام ذیحسابی شرکت آب و فاضلاب استان مازندران
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۴-۰۳-۳۰
تاریخ ارسال مدارک : ۰۹/۰۴/۱۳۹۴
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۰/۰۴/۱۳۹۴ ساعت ۱۰
آدرس خرید اسناد : ساری - بلوار خزر - شرکت آب و فاضلاب استان مازندران - دفتر قراردادها
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
منابع : نشریات استان مازندران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن