سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه آب و فاضلاب استان هرمزگان

کد آریاتندر : ۹۴۰۳۲۴۵۶۱۵
انتشار : ۱۳۹۴/۰۳/۲۴
برگزاری : استان هرمزگان
 
شرح آگهی : مناقصه ارزیابی کیفی انتخاب مشاور - انجام امور نقشه برداری روستاهای اولویت دار سطح استان هرمزگان
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۴-۰۴-۰۲
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۴-۰۴-۱۰
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۴-۰۴-۱۵
آدرس خرید اسناد : اداره امور حقوقی و قراردادها - سايت ملی مناقصات
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : تاریخ اعتبار پیشنهاد : ۱۳۹۴-۰۸-۱۰ ---- ( آب يعنی زندگی) آگهی فراخوان ارزيابی كيفی انتخاب مشاور شركت آب و فاضلاب روستائی استان هرمزگان در نظر دارد با استناد آئين نامه خريد خدمات مشاوره به شماره ۱۹۳۵۴۲/ت/۴۲۹۸۶ ك مورخ ۱/۱۰/۱۳۸۸ معاونت برنامه ريزی و نظارت راهبردی رئيس جمهور نسبت به ارزيابی کيفی و انتخاب مشاورين صلاحيتدار جهت انجام امور خدمات نقشه برداری بشرح ذيل اقدام نمايد. ۱-    نام و نشانی كارفرما : شركت آب و فاضلاب روستائی استان هرمزگان – بندرعباس بلوار امام حسين (ع) جنب اداره استاندارد ۲-    موضوع خدمات مشاوره: انجام امور نقشه برداری روستاهای اولويت دار سطح استان هرمزگان ۳-    پايه و رشته مورد نياز : پايه ۱,۲,۳ در زمينه نقشه برداری زميني ۴-    تاريخ دريافت اسناد ارزيابی كيفی : از تاريخ ۲۳/۳/۱۳۹۴.لغايت ۲/۴/۱۳۹۴. ۵-    قيمت اسناد مناقصه و شماره حساب : واريز مبلغ ۰۰۰/۳۰۰ ريال به حساب سپهر شماره ۲۱۹۵۲۱۵۴۹۱۰۰۵ بانك صادرات شعبه سه راه آزادگان بندرعباس ۶-    محل ونحوه دريافت اسناد : اداره امور حقوقی ، قراردادها و رسيدگی به شكايات شركت آبفار هرمزگان همراه با ارائه درخواست كتبي ۷-    نشانی و مهلت تحويل پاكات : واحد دبيرخانه شركت آبفار هرمزگان- پايان ساعت اداری مورخ ۱۰/۴/۱۳۹۴ ۸-    ساير جزئيات و شرايط در اسناد ارزيابی درج شده است. ۹-    جهت اطلاع بيشترميتوانيد به سايت شركت آبفار هرمزگان به آدرس www. abfarhor.ir مراجعه نمائيد. ۱۰-    آگهی و دعوتنامه فوق در پايگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات كشور به آدرس Iets.mporg.irدرج خواهد شد. ۱۱-    بررسی استعلامها و اعلام نتايج حداكثر تا تاريخ ۱۵/۴/۱۳۹۴ خواهد بود. تذكر: به پيشنهادهای فاقد امضاء، مخدوش و ناقص و پيشنهادهايی كه پس از مهلت مقرر ارسال شود مطلقا" ترتيب اثر داده نخواهد شد. بديهی است ملاك انتخاب مشاور و ارسال دعوتنامه فنی و مالی متناسب با برآورد و پايه مربوطه خواهد بود.اخذ اسناد ارزيابی كيفی از پايگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات كشور توسط مشاورين صلاحيتدار با پرداخت هزينه خريد اسنادبلامانع ميباشد.     شركت آب و فاضلاب روستائی استان هرمزگان
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن