مناقصه خریداری 200 دستگاه رایانه دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی آبادان
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی آبادان

شماره آگهی ۱۰۰۷/۹۴ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۴۰۳۳۰۳۹۹
انتشار : ۱۳۹۴/۰۳/۳۰
برگزاری : استان خوزستان
 
شرح آگهی : مناقصه خریداری ۲۰۰ دستگاه رایانه
شرایط : در صورت دریافت اسناد به صورت حضوری مبلغ ۱۰۰.۰۰۰ ریال واریز به حساب
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۱۰۰.۰۰۰ ریال به حساب شماره ۲۱۷۸۳۷۲۳۲۳۰۰۷ بانک ملی / سپرده شركت در مناقصه ۱۶.۴۰۰.۰۰۰ ریال با اعتبار حداقل سه ماه به نام دانشکده یا واریز به حساب شماره ۴۱۸۵۲۹۴۳۸۷ بانک ملت عبه احمد آباد شمالی به حساب دانشکده
تاریخ دریافت اسناد : ۳۰/۰۳/۱۳۹۴ لغایت ۰۳/۰۳/۱۳۹۴
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳/۰۴/۱۳۹۴
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۴/۰۴/۱۳۹۴ ساعت ۱۰
آدرس خرید اسناد : آبادان ابتدای خ ۳۰ متری ذوالفقاری واحد امور قراردادها
آدرس ارسال مدارک :
۰۶۱۵۳۳۸۴۰۰۴-۷-۰۶۱۵۳۳۵۳۱۰۲-*۰۶۱۵۳۳۸۴۰۱۵ تلفن - فکس
- ایمیل WWW.HN-ABN.AJUMS.AC.IR وب سایت
منابع : حمایت - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن