سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه توزیع نیروی برق استان کردستان

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۴۰۳۳۰۵۷۸
انتشار : ۱۳۹۴/۰۳/۳۰
برگزاری : استان کردستان
 
شرح آگهی : مناقصه ۲۳-۹۴: واگذاری قرائت لوازم اندازه گیری مشترکین مادر روستایی، غیر دیماندی خارج از محدوده و ... با سپرد ه ۶۶۷ میلیون ریال --- ۲۴-۹۴: واگذاری قرائت لوازم اندازه گیری مشترکین عادی داخل شهر و نواحی سخت قرائت سطح استان با سپرده ۶۲۵ میلیون ریال
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۱۰۰.۰۰۰ ریال در وجه شرکت به شماره حساب سیبا ۰۱۰۷۵۰۰۶۶۷۰۰۶ نزد بانک مرکزی سنندج / سپرده شركت در مناقصه ضمانتنامه بانکی یا واریز وجه نقد به حساب شرکت
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۴-۰۴-۰۳
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک : سنندج بلوار جانبازان دفتر حراست وامور محرمانه
۰۸۷۳۳۲۸۳۶۰۱-۱۰ داخلی ۲۰۵۴-۲۰۵۵ تلفن - فکس
- ایمیل http://www.kurdelectric.COM وب سایت
منابع : نشریات استان کردستان
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن