سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه شهرداری و شورای اسلامی شهر بنک

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۴۰۳۳۰۷۵۲
انتشار : ۱۳۹۴/۰۳/۳۰
برگزاری : استان بوشهر
 
شرح آگهی : مناقصه تامین نیروی انسانی در حوزه خدمات شهری
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۴۳۰ میلیون ریال به صورت ضمانت نامه بانکی وجه نقد یا به حساب ۰۱۰۲۲۳۱۱۳۵۰۰۵ نزد بانک صادرات به نام شهرداری بنک
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات : ده صبح ۲۴/۰۴/۱۳۹۴
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
۰۷۷۳۷۳۴۴۰۰۲ تلفن - فکس
- ایمیل http://www.banak.ir وب سایت
منابع : نشریات استان بوشهر
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن