سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه پالایش گاز ایلام

شماره آگهی ۱-۰۴۸/۹۳ ( محدود یک مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۴۰۴۰۲۱۷۶
انتشار : ۱۳۹۴/۰۴/۰۲
برگزاری : استان ایلام
 
شرح آگهی : مناقصه تعمیر چهار دستگاه تیوب باندل ریبویلرهای آمین
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۱۷۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال ضمانتنامه بانکی و یا فیش نقدی به حساب ۰۱۰۰۵۵۶۶۵۲۰۰۹ بانک صادرات کد ۱۹۰
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۴-۰۴-۲۵
تاریخ ارسال مدارک : ۲۵/۰۴/۱۳۹۴
تاریخ بازگشایی پاکات : الف ۲۹/۰۴/۱۳۹۴ و مالی ۱۹/۰۵/۱۳۹۴
آدرس خرید اسناد : ایلام - بخش چوار، صندوق پستی ۱۴۴-۶۹۳۶۱
آدرس ارسال مدارک :
۰۸۴-۳۲۹۱۲۰۷۲-۰۸۴۳۲۹۱۲۰۷۷ تلفن - فکس
- ایمیل http://www.nigc-igtc.ir وب سایت
منابع : جوان - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن