سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه شهرداری کوت عبدا...

شماره آگهی ۰۵/۹۴ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۴۰۴۰۲۵۲۸
انتشار : ۱۳۹۴/۰۴/۰۲
برگزاری : استان خوزستان
 
شرح آگهی : مناقصه پروژه تامین آب خام فضای سبز شهر کوت عبدا... با برآورد ۱۵,۲۶۰,۱۰۳,۲۴۳
شرایط : رتبه ۵ شرکت آب
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۱ میلیون ریال به شماره حساب جاری ۰۱۰۹۳۵۵۴۶۳۰۰۰ نزد بانک ملی شعبه کوت عبدا.. به نام شهرداری / سپرده شركت در مناقصه ۶۰۶ میلیون ریال ضمانتنامه بانکی معتبر یا چک تضمین شده بانکی یا واریز به حساب ۱۰۹۳۶۴۱۱۳۰۰۴ نزد بانک ملی شعبه کوت عبدا.. به نام شهرداری
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۴-۰۴-۰۶
تاریخ ارسال مدارک : ۲۲/۰۴/۱۳۹۴
تاریخ بازگشایی پاکات : ۲۳/۰۴/۱۳۹۴ ساعت ۱۴
آدرس خرید اسناد : امور قراردادها
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل http:// وب سایت
منابع : نشریات استان خوزستان
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن