سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه دانشگاه زابل

شماره آگهی ۱۰۱/۹۴ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۴۰۴۰۲۲۵۰
انتشار : ۱۳۹۴/۰۴/۰۲
برگزاری : استان سیستان و بلوچستان
 
شرح آگهی : مناقصه ۱- انجام خدمات نظافتی و فضای سبز پردیس قدیم وجدید دانشگاه زابل با برآورد ۱۶.۹۷۵.۱۸۳.۲۱۹ ریال و تضمین۱.۶۹۷.۵۱۸.۳۲۲ ریال --- ۲- نگهداری فضای سبز، باغات، گلخانه ها و دامهای خاص پژوهشکده کشاورزی و تحقیقاتی دانشگاه زابل با برآورد ۲۵.۱۱۱.۹۱۳.۷۷۱ ریال و تضمین ۲.۵۱۱.۱۹۱.۳۷۷ ریال --- ۳- نگهداری و راهبری تاسیسات واقع در پردیس قدیم و جدید دانشگاه زابل با برآورد ۱۰.۹۶۷.۱۴۵.۶۰۰ ریال و تضمین ۱.۰۹۶.۷۱۴.۵۶۰ ریال --- ۴- حفاظت فیزیکی از ساختمانهای واقع در پردیس قدیم و جدید دانشگاه زابل با برآورد ۱۹.۱۱۸.۷۲۳.۹۱۴ ریال و تضمین ۱.۹۱۱.۸۷۲.۳۹۱ ریال --- ۵- حمل و نقل درون شهری و برون شهری دانشگاه زابل با برآورد ۴.۳۲۹.۷۱۵.۲۰۰ ریال و تضمین ۴۳۲.۹۷۱.۵۲۰ ریال --- ۶- خرید غذای دانشجویان سلف پردیس قدیم دانشگاه زابل با برآورد ۲۵.۲۹۲.۵۴۲.۰۰۰ ریال و تضمین۲.۵۲۹.۲۵۴.۲۰۰ ریال -- ۷- خرید غذای دانشجویان سلف پردیس جدید دانشگاه زابل با برآورد ۲۵.۲۹۲.۵۴۲.۰۰۰ ریال و تضمین ۲.۵۲۹.۲۵۴.۲۰۰ ریال
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۱.۵۰۰.۰۰۰ ریال به شماره حساب سیبا ۲۱۷۰۰۹۳۶۶۹۰۰۳ درآمد اختصاصی دانشگاه نزد بانک ملی شعبه مرکزی زابل / سپرده شركت در مناقصه واریز به شماره حساب ۲۵۶۹۱۰۸۹۱۰ تمرکز وجوه سپرده جاری دانشگاه نزد بانک تجارت یا ضمانتنامه بانکی معتبر از بانکهای رایج کشور
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۴-۰۴-۱۳
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳/۰۴/۱۳۹۴
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳/۰۴/۱۳۹۴ ساعت ۷ عصر
آدرس خرید اسناد : اداره قراردادهای
آدرس ارسال مدارک : امور حقوقی
- تلفن - فکس
- ایمیل http:// وب سایت
منابع : ایران - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن