سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه توانیر

شماره آگهی ۳۷۳۷-۹۳ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۴۰۴۰۲۱۸۶
انتشار : ۱۳۹۴/۰۴/۰۲
برگزاری : استان تهران
 
شرح آگهی : مناقصه انجام نوسازی سیستم های سرمایشی ساختمانهای شهید عباسپور و مرکزی خود با برآورد ۶,۱۴۰,۴۸۲,۸۳۹
شرایط : رتبه در رشته تاسیسات و تجهیزات
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۳۲۳.۲۱۴.۴۸۵ ریال
تاریخ دریافت اسناد : از تاریخ درج آگهی لغایت ۱۲/۰۴/۱۳۹۴
تاریخ ارسال مدارک : ۲۲/۰۴/۱۳۹۴
تاریخ بازگشایی پاکات : ۲۴/۰۴/۱۳۹۴ ساعت ۱۰ صبح
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
۰۲۱-۲۷۹۳۸۴۸۵ تلفن - فکس
- ایمیل http://www.setadiran.ir وب سایت
منابع : جهان اقتصاد - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن