سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه توزیع نیروی برق استان همدان

( محدود یک مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۴۰۴۰۲۱۹۱
انتشار : ۱۳۹۴/۰۴/۰۲
برگزاری : استان همدان
 
شرح آگهی : مناقصه ۱۸/۹۴: ۱۳۷۵۰۰ متر کابل ۶+۶*۱ با ضمانت ۲۵۲ میلیون ریال --- ۱۹/۹۴: ۲۵۰۰۰ دستگاه کنتور تکفاز دیجیتالی با قاب با ضمانت ۵۴۶.۷۵۰.۰۰۰ ریال
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۵۰.۰۰۰ ریال به حساب سپهر ۰۱۰۱۸۴۷۶۹۴۰۰۰ نزد بانک صادرات مهدیه بنام شرکت / سپرده شركت در مناقصه ضمانتنامه بانکی معتبر
تاریخ دریافت اسناد : ۷ روز از تاریخ انتشار آگهی
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات : ۲۹/۰۴/۱۳۹۴ ساعت ۱۱ پاکات الف و ب و ۰۳/۰۵/۱۳۹۴ ساعت ۱۵ پاکت ج برای ردیف ۱۸/۹۴ و ۳۰/۰۴/۱۳۹۴ ساعت ۱۱ پاکات الف و ب و ۰۴/۰۵/۱۳۹۴ ساعت ۱۵ پاکت ج برای ۱۹/۹۴
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
۰۸۱۳۸۲۷۴۶۳۲ تلفن - فکس
- ایمیل www.edch.ir وب سایت
منابع : قدس
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن