مناقصه 1- طرح تجهیز، نوسازی و یکپارچه سازی اراضی شالیزاری جهاد کشاورزی استان گلستان
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه جهاد کشاورزی استان گلستان

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۴۰۴۰۷۲۵۷
انتشار : ۱۳۹۴/۰۴/۰۷
برگزاری : استان گلستان
 
شرح آگهی : مناقصه ۱- طرح تجهیز، نوسازی و یکپارچه سازی اراضی شالیزاری روستای مهتر کلاته با برآورد ۹.۱۷۳.۰۴۶.۹۳۷ ریال و تضمین ۳۴.۰۱۹.۱۴۱ ریال --- ۲- طرح تجهیز نوسازی و یکپارچه سازی اراضی شالیزاری روستای زرینگال با برآورد ۸.۰۸۲.۹۹۵.۷۵۹ ریال و تضمین ۳۰.۷۴۸.۹۸۷ ریال
شرایط : رتبه ۵ آب یا کشاورزی
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ضمانتنامه بانکی به مدت ۳ ماه باقابلیت تمدید به نام سازمان یا واریز به شماره حساب ۲۱۷۴۲۰۴۷۵۳۰۰۷ نزد بانک ملی مرکزی گرگان
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۴-۰۴-۱۳
تاریخ ارسال مدارک : ۲۵/۰۴/۱۳۹۴
تاریخ بازگشایی پاکات : ۳۱/۰۴/۱۳۹۴ ساعت ۸
آدرس خرید اسناد : استان گلستان خ شهید بهشتی سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان دفتر فنی امور قراردادها
آدرس ارسال مدارک :
۰۱۷۳۲۲۳۲۰۳۱ تلفن - فکس
- ایمیل http:// وب سایت
منابع : نسل فردا
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن