مناقصه parts for bhs cincinnati gear box national iranian south oilfields company
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه national iranian south oilfields company

شماره آگهی ۹۱۸۰۱۷۴-۳۱-۰۱ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۴۰۴۰۷۲۶۱
انتشار : ۱۳۹۴/۰۴/۰۷
برگزاری : استان خوزستان
 
شرح آگهی : مناقصه parts for bhs cincinnati gear box
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
+۹۸۶۱۳۲۲۶۳۲۵۶-+۹۸۶۱۳۴۴۵۷۴۳۷ تلفن +۹۸۶۱۳۲۲۶۳۲۵۶-+۹۸۶۱۳۴۴۵۷۴۳۷ فکس
- ایمیل http://www.nisoc.ir وب سایت
منابع : قدس
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن