مناقصه 1- اجاره ماشین آلات جهت برداشت، بارگیری و حمل سازمان عمران آمل
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه سازمان عمران آمل

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۴۰۴۰۷۱۸۷
انتشار : ۱۳۹۴/۰۴/۰۷
برگزاری : استان مازندران
 
شرح آگهی : مناقصه ۱- اجاره ماشین آلات جهت برداشت، بارگیری و حمل مخلوط کوهی از معدن عمارت به سطح شهر آمل --- ۲- اجاره ماشین آلات جهت برداشت، و حمل مخلوط کوهی از معدن عمارت به خارج از سطج شهر تا فاصله حداکثر ۱۵ کیلومتر --- ۳- اجاره ماشین آلات جهت برداشت سرند، بارگیری و حمل مخلطو سرندی از معدن عمارت به سطح شهر آمل --- ۴- اجاره ماشین آلات جهت برداشت، بارگیری و حمل پشت سرندی از معدن عمارت به کارخانه آسفالت با برآورد ۱۷,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۸۵۴.۰۰۰.۰۰۰ ریال ضمانتنامه بانکی در وجه سازمان عمران آمل و یا وجه نقد به حساب ۰۲۰۲۰۳۳۰۸۹۰۰۳ نزد بانک ملی ایران به نام سازمان عمران آمل
تاریخ دریافت اسناد : از تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم به مدت ۱۰ روز
تاریخ ارسال مدارک : ۲۴/۰۴/۱۳۹۴
تاریخ بازگشایی پاکات : ۲۵/۰۴/۱۳۹۴ ساعت ۱۰ صبح
آدرس خرید اسناد : امور قراردادهای سازمان عمران آمل
آدرس ارسال مدارک :
۰۱۱-۴۴۲۴۶۷۴۲-۴۴۲۴۸۹۶۱ تلفن - فکس
- ایمیل http://www.amolomran.ir وب سایت
منابع : اقتصاد پویا - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن