مناقصه 1- جدولگذاری در میدان پایین، حسینیه، بازار قیصریه، مسجد شهرداری زنجان
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه شهرداری زنجان

شماره آگهی ۲۰-۹۴ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۴۰۴۰۷۵۳۰
انتشار : ۱۳۹۴/۰۴/۰۷
برگزاری : استان زنجان
 
شرح آگهی : مناقصه ۱- جدولگذاری در میدان پایین، حسینیه، بازار قیصریه، مسجد بری، دباغهاو بهشت معصومه (س) با برآورد ۱.۳۵۳.۸۵۶.۸۰۰ ریال و تضمین ۶۸.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- ۲- جدولگذاری در اعتمادیه، زمین های بنیاد و شهرک شهدا و بهشت فاطمه (س) با برآورد ۱.۲۰۵.۳۶۹.۲۸۰ ریال و تضمین ۶۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- ۳- اصلاح هندسی تقاطع ها در سطح منطقه ۱ با برآورد ۱.۵۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و تضمین ۷۶.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- ۴- احداث قبور ۲ طبقه بهشت زهرا (س) ساماندهی مزار بهشت زهرا (س) با برآورد ۳.۴۳۳.۶۸۹.۲۷۲ ریال و تضمین ۱۷۱.۷۰۰.۰۰۰ ریال
شرایط : رتبه ۳ حقیقی و ۵ حقوقی راه و باند - رتبه ۲ حقیقی و ۵ حقوقی ابنیه
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۳۰۰.۰۰۰ ریال واریز به حساب شماره ۳۱۰۰۰۰۲۴۴۸۰۰۶ به نام شهرداری زنجان بانک ملی شعبه میدان آزادی / سپرده شركت در مناقصه واریز وجه نقد به شماره حساب ۰۱۰۵۷۴۲۸۹۴۰۰۴ نزد بانک ملی شعبه میدان آزادی در وجه شهرداری زنجان و یا ضمانتنامه بانکی و یا اسناد خزانه و یا انواع اوراق مشارکت
تاریخ دریافت اسناد : ۰۲/۰۴/۱۳۹۴ لغایت ۰۹/۰۴/۱۳۹۴
تاریخ ارسال مدارک : ۰۸/۰۴/۱۳۹۴ لغایت ۱۸/۰۴/۱۳۹۴
تاریخ بازگشایی پاکات : ۲۰/۰۴/۱۳۹۴ ساعت ۱۴/۳۰
آدرس خرید اسناد : زنجان - خیابان خرمشهر - بلوار آزادی - امور قراردادها
آدرس ارسال مدارک : زنجان - خیابان خرمشهر - بلوار آزادی - شهرداری مرکز - دبیرخانه مرکزی
۰۲۴-۳۳۴۲۲۰۳۶ تلفن - فکس
- ایمیل http://www.zanjan.ir وب سایت
منابع : نشریات استان زنجان
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن