مناقصه تامین نیروی انسانی شهرداری دورود
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه شهرداری دورود

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۴۰۴۱۱۱۱۹
انتشار : ۱۳۹۴/۰۴/۱۱
برگزاری : استان لرستان
 
شرح آگهی : مناقصه تامین نیروی انسانی
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۸۰۰ ملیون ریال ضمانتنامه بانکی از بانکهای معتبر یا واریز به حساب سپرده شهرداری باشماره حساب ۰۱۰۵۹۳۶۸۸۶۰۰۲ نزد بانک ملی شعبه بلوار معلم به نام شهرداری
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۴-۰۴-۲۰
تاریخ ارسال مدارک : ۲۰/۰۴/۱۳۹۴
تاریخ بازگشایی پاکات : ۲۲/۰۴/۱۳۹۴ ساعت ۱۱
آدرس خرید اسناد : شهرداری دورود - واحدامور مالی
آدرس ارسال مدارک : دبیرخانه
۰۶۶۴۳۲۳۸۰۱۱-۱۶ تلفن - فکس
- ایمیل http:// وب سایت
منابع : کار و کارگر - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن