مناقصه پروژه تابلوی فشار ضعیف و قوی پست برق مرکز دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۴۰۴۱۱۱۲۱
انتشار : ۱۳۹۴/۰۴/۱۱
برگزاری : استان خوزستان
 
شرح آگهی : مناقصه پروژه تابلوی فشار ضعیف و قوی پست برق مرکز آموزشی درمانی رازی اهواز با برآورد ۲,۱۱۷,۱۵۱,۴۲۱
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۲۰۰.۰۰۰ ریال به شماره حساب ۲۱۷۸۳۷۲۳۵۷۰۰۳ نزد بانک ملی ایران شعبه اهواز به نام مدیریت خدمات پشتیبانی / سپرده شركت در مناقصه ۱۳ میلیون ریال ضمانتنامه بانکی به نام دانشگاه یا واریز به شماره حساب ۱۳۳۵۴۰۸۹۷۴ با شناسه ۲۰۰۰۰۸۰۱۱۸۲ نزد بانک ملت شعبه علوم پزشکی اهواز
تاریخ دریافت اسناد : ۱۵/۰۴/۱۳۹۴
تاریخ ارسال مدارک : ۱۶/۰۴/۱۳۹۴ تا ۳۰/۰۴/۱۳۹۴
تاریخ بازگشایی پاکات : ۳۱/۰۴/۱۳۹۴ ساعت ۱۱
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک : اهواز ساختمان مرکزی دانشگاه ط سوم مدیریت حراست
۰۶۱۳۳۳۳۷۰۷۹-۰۶۱۳۳۳۶۷۵۵۹ تلفن - فکس
- ایمیل www.tender.ajums.ac.ir وب سایت
منابع : مردم سالاری - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن