مناقصه پروژه عملیات پیاده روسازی معابر شهردایر منطقه چهار نجف شهرداری نجف آباد
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه شهرداری نجف آباد

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۴۰۴۱۱۱۰۵
انتشار : ۱۳۹۴/۰۴/۱۱
برگزاری : استان اصفهان
 
شرح آگهی : مناقصه پروژه عملیات پیاده روسازی معابر شهردایر منطقه چهار نجف آباد با برآورد ۱,۴۳۵,۹۷۱,۵۵۰
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۲۰۰.۰۰۰ ریال واریز به حساب سیبا بانک ملی به شماره ۰۱۰۴۵۴۴۱۵۶۰۰۱ درآمد شهرداری نجف آباد / سپرده شركت در مناقصه ۵% برآورد اولیه به مبلغ ۷۱.۸۰۰.۰۰۰ ریال واریز به حساب سپرده شماره ۰۱۰۴۵۴۴۱۵۰۰۰۲ شهرداری نجف آباد و یا معادل آن ضمانتنامه بانکی
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۴-۰۴-۲۱
تاریخ ارسال مدارک : ۲۵/۰۴/۱۳۹۴
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : امور قراردادهای شهرداری نجف آباد
آدرس ارسال مدارک : دبیرخانه محرمانه
- تلفن - فکس
- ایمیل http:// وب سایت
منابع : نسل فردا
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن