سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه توزیع نیروی برق استان کرمانشاه

کد آریاتندر : ۹۴۰۴۱۱۴۹۹۲
انتشار : ۱۳۹۴/۰۴/۱۱
برگزاری : استان کرمانشاه
 
شرح آگهی : مناقصه پروژه تعمیرات زمانبندی پست های هوایی و زمینی محور اورامانات استان کرمانشاه شامل ترانس های عمومی شهرس
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۴-۰۴-۱۶
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۴-۰۴-۲۹
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۴-۰۴-۲۹
آدرس خرید اسناد : شركت توزيع نيروی برق استان كرمانشاه (امور تداركات) از تاريخ ۱۱/۴/۹۴ لغايت وقت اداری مورخ ۱۶/۴/۹۴ درمقابل واريز مبلغ۱۰۰۰۰۰ ريال به حساب جاری شماره ۸۳/۳۶۱۲۲۲۱ جام بانك ملت شعبه ميدان خواروبار با کد شناسه پرداخت ۱۵۰۰۰۸۰۲۲۳۱۲۷ به نام اين شركت خواهد بود.
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : تاریخ اعتبار پیشنهاد : ۱۳۹۴-۰۴-۲۹ ---- توجه ۱: در صورت ارائه تنها يک پيشنهاد نيز پاکتهای مناقصه بازگشايی خواهد شد . توجه ۲: لاک و مهـــــــر نمــودن پاکــت ها الـزامــــی اســت. توجه ۳ : هزينه چاپ آگهی ، به عهده برنده مناقصه می باشد . توجه ۴ : مهرو امضاء نمودن ۲ عدد لوح فشرده ضميمه اسناد ، الزامی می باشد . توجه ۵ : برنده مناقصه مؤظف است اطلاعات مربوط به قرارداد را ظرف مدت يک ماه پس از مبادله در سامانه ساجار ثبت و مستندات آن را ارائه نمايد
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن