سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه توزیع نیروی برق استان کرمانشاه

کد آریاتندر : ۹۴۰۴۱۱۴۹۹۱
انتشار : ۱۳۹۴/۰۴/۱۱
برگزاری : استان کرمانشاه
 
شرح آگهی : مناقصه پروژه تعمیرات خطوط فشار ضعیف و متوسط هوایی ، تعمیرات تابلو و ارت پست های توزیع هوایی امور برق جنوب
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۴-۰۴-۱۶
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۴-۰۴-۲۹
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۴-۰۴-۲۹
آدرس خرید اسناد : کرمانشاه، خ شهید امجدیان (سیلو) و یا به دفتر نمایندگی برق غرب واقع در تهران، میدان ونک، خ برزیل ساختمان شهید عباسپور بلوک دو طبقه هفتشركت توزيع نيروی برق استان كرمانشاه (امور تداركات) از تاريخ ۱۱/۴/۹۴ لغايت وقت اداری مورخ ۱۶/۴/۹۴ درمقابل واريز مبلغ۱۰۰۰۰۰ ريال به حساب جاری شماره ۸۳/۳۶۱۲۲۲۱ جام بانك ملت شعبه ميدان خواروبار با کد شناسه پرداخت ۱۵۰۰۰۸۰۲۲۳۱۲۷ به نام اين شركت خواهد بود.
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : تاریخ اعتبار پیشنهاد : ۱۳۹۴-۰۴-۲۹ ---- توجه ۱: لاک و مهـــــــر نمــودن پاکــت ها الـزامــــی اســت. توجه ۲ : هزينه چاپ آگهی ، به عهده برنده مناقصه می باشد . توجه ۳ : مهرو امضاء نمودن لوح فشرده ضميمه اسناد ، الزامی می باشد . توجه ۴ : درصورت دريافت حداقل دو پيشنهاد در مرحله اول ودر صورت تجديد مناقصه با ارائه تنهايک پيشنهاد ، بازگشايی پاکتها انجام خواهدشد. توجه ۵ : برنده مناقصه مؤظف است اطلاعات مربوط به قرارداد را ظرف مدت يک ماه پس از مبادله در سامانه ساجار ثبت و مستندات آن را ارائه نمايد .
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن