سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه آب و فاضلاب روستایی استان کرمانشاه

شماره آگهی ۱۰/۹۴ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۴۰۴۱۱۱۷۵
انتشار : ۱۳۹۴/۰۴/۱۱
برگزاری : استان کرمانشاه
 
شرح آگهی : مناقصه تعمیر و نگهداری و راهبری امور مشترکین کرمانشاه مرکزی - کوزران با برآورد ۴.۸۵۸.۸۷۰.۰۶۸ ریال و تضمین ۲۱.۰۷۶.۶۱۰ ریال --- ۲- امور مشترکین تعمیر و نگهداری و راهبری کرمانشاه ماهیدشت - فیروزآباد با برآورد ۲.۹۲۱.۵۹۷.۴۴۵ ریال و تضمین ۱۵.۲۶۴.۷۹۲ ریال -- ۳- امور مشترکین تعمیر و نگهداری و راهبری صحنه با برآورد ۳.۲۱۰.۶۹۸.۸۶۸ ریال و تضمین ۱۶.۱۳۲.۰۹۷ ریال
شرایط : رتبه ۵ آب یا شرکتهای خدماتی دارای رشته بهره برداری از تاسیسات
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ضمانتنامه بانکی با اعتبار سه ماهه در وجه شرکت یا واریز به حساب سیبا شماره ۲۱۷۵۲۱۳۷۵۱۰۰۱ بانک ملی به نام شرکت یا اوراق مشارکت بی نام و قابل انتقال به غیر و دارای اعتبار
تاریخ دریافت اسناد : ۹ روز از تاریخ نشر آگهی
تاریخ ارسال مدارک : ۰۵/۰۵/۱۳۹۴
تاریخ بازگشایی پاکات : ۰۶/۰۵/۱۳۹۴ ساعت ۱۰
آدرس خرید اسناد : کرمانشاه ، بلوار شهید باهنر ، نرسیده به سه راه شرکت ، امور پیمان
آدرس ارسال مدارک : دبیرخانه
۰۸۲۶۳۴۳۰-۲ تلفن - فکس
- ایمیل http://WWW.ABFAR-KS.IR وب سایت
منابع : جهان اقتصاد - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن