سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه توزیع نیروی برق استان کرمانشاه

کد آریاتندر : ۹۴۰۴۱۱۴۹۸۲
انتشار : ۱۳۹۴/۰۴/۱۱
برگزاری : استان کرمانشاه
 
شرح آگهی : مناقصه خرید ۱۱۰۰۰ عدد دستک ۶۰ سانتی تیر سیمانی (تولید داخل)
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۴-۰۴-۱۶
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۴-۰۴-۳۱
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۴-۰۴-۳۱
آدرس خرید اسناد : شركت توزيع نيروی برق استان كرمانشاه (امور تداركات) از تاريخ ۱۱/ ۴/۹۴ لغايت وقت اداری مورخ ۱۶/۴/۹۴در مقابل واريز مبلغ ۱۰۰۰۰۰ (يکصدهزار) ريال به حساب جام شماره ۸۳/۳۶۱۲۲۲۱ بانك ملت شعبه ميدان خواروبار به نام اين شركت با کد شناسه پرداخت ۱۵۰۰۰۸۰۱۵۶۱۵۸ خواهد بود.
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : تاریخ اعتبار پیشنهاد : ۱۳۹۴-۰۴-۳۱ ---- توجه۱: لاک و مهـــــــر نمــودن پاکــت ها الـزامــــی اســت. توجه۲: هزينه چاپ آگهی ، به عهده برنده مناقصه می باشد. توجه ۳ : درصورت دريافت حداقل دو پيشنهاددر مرحله اول ودر صورت تجديد مناقصه با ارائه تنهايک پيشنهاد ، بازگشايی پاکتها انجام خواهدشد. ۲-مدت تحويل كالا: حداكثر ۳ ماه پس از اعلام اين شركت
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن