سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه شهرداری دزفول - منطقه یک

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۴۰۴۱۱۶۹
انتشار : ۱۳۹۴/۰۴/۱۱
برگزاری : استان خوزستان
 
شرح آگهی : مناقصه واگذاری جهت تکمیل کادر حراست فیزیکی خود با تعداد کل نیروها جهت حراست فیزیکی ۳۶ نفر می باشد با برآورد ۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۵۰۰.۰۰۰ ریال واریز به حساب شماره ۰۱۰۶۰۶۲۱۱۶۰۰۶ به نام منطقه یک شهرداری دزفول نزد بانک ملی ایران / سپرده شركت در مناقصه ۴۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال ضمانتنامه معتبر و یا چک بانکی
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۴-۰۴-۱۶
تاریخ ارسال مدارک : ۱۷/۰۴/۱۳۹۴
تاریخ بازگشایی پاکات : ۲۰/۰۴/۱۳۹۴ ساعت ۱۲ ظهر
آدرس خرید اسناد : امور قراردادهای منطقه یک شهرداری
آدرس ارسال مدارک :
۴۲۲۲۷۰۶۰ تلفن ۴۲۲۴۲۰۱۷ فکس
- ایمیل http://www.dezful.ir وب سایت
منابع : امتیاز - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن