مناقصه تعمیرات پیشگیرانه و نگهداری PM شبکه برق اداره کل بندر و دریانوردی خرمشهر
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه بندر و دریانوردی خرمشهر

شماره آگهی ۳/۹۴ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۴۰۴۱۱۱۶۹
انتشار : ۱۳۹۴/۰۴/۱۱
برگزاری : استان خوزستان
 
شرح آگهی : مناقصه تعمیرات پیشگیرانه و نگهداری PM شبکه برق اداره کل بندر و دریانوردی خرمشهر
شرایط : حداقل پایه ۵ رشته نیرو
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۱۰.۰۰۰ ریال به حساب درآمد بندر به شماره ۰۲۱۷۶۴۵۲۲۰۴۰۰۵ سیبا بانک ملی
تاریخ دریافت اسناد : ۱۴/۰۴/۱۳۹۴ لغایت ۲۰/۰۴/۱۳۹۴
تاریخ ارسال مدارک : ۲۱/۰۴/۱۳۹۴ لغایت ۰۴/۰۵/۱۳۹۴
تاریخ بازگشایی پاکات : ۲۳/۰۴/۱۳۹۴
آدرس خرید اسناد : دفتر امور قراردادها
آدرس ارسال مدارک : دبیرخانه
۵۳۵۰۷۱۵۹-۵۳۵۰۷۰۲۶ تلفن ۵۳۵۲۲۲۳۶ فکس
- ایمیل http:// وب سایت
منابع : روزان
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن