مناقصه تامین 25000 علمک ساخته شده طبق استاندارد شرکت ملی گاز استان لرستان
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه گاز استان لرستان

شماره آگهی ۱۸-۹۴ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۴۰۴۱۱۱۶۳
انتشار : ۱۳۹۴/۰۴/۱۱
برگزاری : استان لرستان
 
شرح آگهی : مناقصه تامین ۲۵۰۰۰ علمک ساخته شده طبق استاندارد شرکت ملی گاز با مصالح
شرایط : پایه ۵ تاسیسات
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۱۵۰ میلیون ریال ضمانتنامه بانکی یا واریز به حساب ۲۱۷۴۵۳۴۸۰۲۰۰۵ بانک ملی شعبه بلوار کیو خرم آباد
تاریخ دریافت اسناد : ۲۱/۰۴/۱۳۹۴ لغایت ۳۱/۰۴/۱۳۹۴
تاریخ ارسال مدارک : ۱۰/۰۵/۱۳۹۴
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۴/۰۵/۱۳۹۴ ساعت ۹
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک : دفتر رئیس قراردادها
- تلفن - فکس
- ایمیل http://www.nigc-lorestan.ir وب سایت
منابع : قدس
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن