سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه دامپزشکی استان تهران

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۴۰۴۱۴۴۵
انتشار : ۱۳۹۴/۰۴/۱۴
برگزاری : استان تهران
 
شرح آگهی : واگذاری خدمات تامین خودرو در اختیار مورد نیاز
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۴-۰۴-۱۹
تاریخ ارسال مدارک : ۲۹/۰۴/۱۳۹۴
تاریخ بازگشایی پاکات : ۳۱/۰۴/۱۳۹۴ ساعت ۱۶
آدرس خرید اسناد : کیلومتر ۱۵ اتوبان تهران کرج بعد از پیکان شهر بلوار پژوهش اداره کل دامپزشکی استان تهران
آدرس ارسال مدارک :
۴۴۷۸۷۵۲۶-۴۴۷۸۷۵۳۲-۸۵۱۹۳۷۶۸-۸۸۹۶۹۷۳۷-۲۷۳۱۳۱۳۱ -
- http://www.setadiran.ir
منابع : اطلاعات - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه واگذاری خدمات تامین خودرو در اختیار مورد نیاز  دامپزشکی استان تهران
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ )