سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه توزیع نیروی برق استان البرز

شماره آگهی ۱۶/۹۴-۱۷-۱ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۴۰۴۱۴۴۳
انتشار : ۱۳۹۴/۰۴/۱۴
برگزاری : استان البرز
 
شرح آگهی : واگذاری انجام فعالیت های حقوقی مرتبط با کاهش تلفات شبکه های توزیع برق
شرایط : رتبه ۵ نیرو
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۳۲۷.۰۰۰ ریال به حساب سپهر ۰۱۰۱۵۲۰۱۵۲۰۰۶ بانک صادرات ایران بنام شرکت / سپرده شركت در مناقصه ضمانتنامه بانکی یا واریز به حساب سپهر ۰۱۰۱۵۲۰۱۵۲۰۰۶ بانک صادرات ایران بنام شرکت یا چک بانکی تضمینی یا ضبط از حساب مطالبات به نفع شرکت
تاریخ دریافت اسناد : ۱۴/۰۴/۱۳۹۴ لغایت ۲۱/۰۴/۱۳۹۴
تاریخ ارسال مدارک : ۰۶/۰۵/۱۳۹۴
تاریخ بازگشایی پاکات : ۰۷/۰۵/۱۳۹۴ ساعت ۱۴
آدرس خرید اسناد : امور خدمات پشتیبانی واقع در کرج بلوار طالقانی شمالی پل آزادگان ابتدای بلوار امام رضا
آدرس ارسال مدارک :
- ۰۲۶۳۲۵۳۵۳۵۳
- wwww.aepdc.ir
منابع : اطلاعات - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه واگذاری انجام فعالیت های حقوقی مرتبط با کاهش تلفات توزیع نیروی برق استان البرز
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ )