سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه پالایش گاز ایلام

شماره آگهی ۰۱۳/۹۴ ( محدود یک مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۴۰۴۱۴۵۹
انتشار : ۱۳۹۴/۰۴/۱۴
برگزاری : استان ایلام
 
شرح آگهی : خرید دتکتور گاز
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۱۱۷ میلیون ریال ضمانتنامه بانکی یا واریز به حساب ۰۱۰۰۵۵۶۶۵۲۰۰۹ بانک صادرات کد ۱۹۰
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک : ۱۰/۰۵/۱۳۹۴
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۲/۰۵/۱۳۹۴ پاکت های الف و فرمهای ارزیابی کیفی و ۰۲/۰۶/۱۳۹۴ پاکت های مالی ج
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
۰۸۴۳۲۹۱۲۰۷۶-۲۰۷۷ -
- http://www.nigc-igtc.ir
منابع : اطلاعات - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه خرید دتکتور گاز پالایش گاز ایلام
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ )