سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه گاز استان کرمان

شماره آگهی ۶۳-۹۴ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۴۰۴۱۴۶۰
انتشار : ۱۳۹۴/۰۴/۱۴
برگزاری : استان کرمان
 
شرح آگهی : تهیه مصالح و اجرای خط تغذیه شهر گلزار از توابع بردسیر
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۲۲۵.۵۰۰.۰۰۰ ریال ضمانتنامه بانکی یا رسید بانکی
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک : ۱۴ روز پس از تاریخ چاپ آخرین نوبت آگهی
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : کرمان بلوار ۲۲ بهمن دفتر امور قراردادها
آدرس ارسال مدارک : دبیرخانه
- -
- http://www.nigc-kerman.ir
منابع : اطلاعات - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه تهیه مصالح و اجرای خط تغذیه شهر گلزار از گاز استان کرمان
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ )